Papier van militaire kleding

Papier van Militaire kleding

Er kwamen 3 dames (Barbara, Els en Bia) binnen wandelen bij papierschepperij het oude klooster om mee te werken aan hun expositie in het waterlinie museum te Utrecht. Natuurlijk willen de medewerkers van C-paper dit wel. Er is een project van gemaakt waarbij militaire kleding, wat gedragen is tijdens vredesmissies, tot papierpulp gemalen wordt en waar vervolgens grote vellen papier van geschept worden.
De papierpulp maken was de grootste uitdaging vooral als je niet de juiste gereedschappen hebt, gelukkig had een collega papiermaker wel de juiste gereedschappen en is er van de kleding papierpulp gemaakt.

Military clothing paper

Three ladies (Barbara, Els and Bia) walked in at papieschepperij the old monastery to work on their exposition in the waterline museum in Utrecht. Of course, the employees of C-paper would like to. A project has been made in which military clothing, worn during peacekeeping missions, is crushed into paper pulp and then large sheets of paper are scooped from it.
Making the paper pulp was the biggest challenge, especially if you did not have the right tools, luckily a fellow papermaker had the right tools and paper pulp was made from the clothes.

Er zijn inmiddels meer dan een 30-tal vellen geschept van het formaat 60x40cm en nu zijn de dames aan het werk om er een zeer mooi kunstwerk van te maken. Hun kunstwerk is te bezichtigen vanaf oktober in het waterlinie museum te Utrecht.

In the meantime, more than 30 sheets of 60×40 cm have been scooped and now the ladies are working to create a very beautiful work of art. Their artwork can be seen from October in the waterline museum in Utrecht.

Foto’s en meer informatie volgen nog.

Photos and more information will follow.