Het bedrijf C-paper

Papier ambacht en kenniscentrum c-paper is een sociale onderneming dat het immaterieel erfgoed papierscheppen in stand houdt en bijzondere vellen handgeschept papier maakt.

Sinds 2012 maak ik al handgeschept papier van voornamelijk plantaardige vezels voor papier ambacht en kenniscentrum c-paper. Door continue te experimenteren, op zoek te gaan naar antwoorden en mezelf voortdurend uit te dagen, verbreed ik mijn kennis.

Ewald Weijers

Eigenaar/papierschepper

Het team van c-paper

Ons Team

Ewald Weijers

Eigenaar/papierschepper

Ewald maakt al sinds 2012 allerlei soorten handgeschept papier van plantaardige vezels. Hij is eigenaar van c-paper en houdt hiermee het immaterieel erfgoed papierscheppen in stand.

Papierscheppen met kind in drukkerijmuseum Etten-Leur

Yvonne Huiskamp

Papierschepper/kunstenaar

Yvonne maakt al sinds 2014 papier en verwerkt dit meestal in haar kunstwerken. Zij heeft ruime ervaring in het verzorgen van workshops. Yvonne en Ewald werken al ruim 7 jaar samen.

Onze werkplaats

Ooipoortstraat 21, Doesburg

Om handgeschept papier te maken of te experimenteren heeft c-paper in de Ooipoortstraat 21 te Doesburg een ruimte gehuurd. Onze werkplaats heeft de naam papiermakerij Doesburg gekregen en is voor 3 dagen per week opengesteld voor publiek. Hier kunt u zien en ervaren hoe het is om papier te scheppen naast de verkoop van handgeschept papier in ons papierwinkeltje.

Naar de website van papiermakerij Doesburg

Onze missie

De missie van c-paper

Het team van c-paper zet zich al enige jaren om het immaterieel erfgoed papierscheppen te laten voortbestaan door workshops, masterclasses, cursussen, lezingen en lessen papierscheppen te verzorgen. In 2022 proberen Leo Hoegen van de papierderij te Utrecht en Marieke de Hoop van papiermakerij de Hoop te Rotterdam en Ewald Weijers van papiermakerij Doesburg te Doesburg in samenwerking met het KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland), meer structuur in het immaterieel erfgoed papierscheppen aan te brengen.

Op 1 december 2022 is de start van een papierschepperij in Zevenaar in samenwerking met dagbesteding de Goede dag. Mensen met mogelijkheden kunnen dan gebruik maken van deze dagbesteding en papierscheppen van klanten. Het team van c-paper zorgt voor de adviezen en opleidingen.

Intern gaan we aan de slag met verduurzaming van het proces papierscheppen door regenwater te gebruiken in plaatst van kraanwater, ecologisch papier te kleuren of door meer restproducten te verwerken tot papier.

Missie 1

Door de erkenning als ambachtsman/ambachtsvrouw is de eerste missie van c-paper om met z’n 3en een Meester-metgezel gilde voor papierscheppers op te zetten. Zo houden we het immaterieel erfgoed papierscheppen in stand.

Missie 2

De tweede missie is om in Zevenaar in samenwerking met Dagbesteding de Goede dag een ambachtelijke papierschepperij op te zetten zodat mensen met een mogelijkheid papier kunnen scheppen voor klanten.

Missie 3

De derde missie is om te verduurzamen door allerlei interne projecten op te zetten. Denk daarbij aan het werken met regenwater, het ecologisch kleuren of het verwerken van restproducten tot handgeschept papier.