Organisaties met papier

Organisaties met papier

Er bestaan zowel binnen Nederland als daar buiten diverse organisaties die een link
hebben met papier. Deze organisaties hebben zich gespecialiseerd in bijvoorbeeld de
geschiedenis, delen informatie over papier of zijn een overkoepelend orgaan die iets met papier hebben. In het buitenland zijn ook enkele van deze organisaties te vinden.

De organisaties die hier genoemd zijn, hebben wel een koppeling met C-paper.

Heb je een link te melden of wil je meer informatie?
Stuur dan een mail naar Secretariaat@c-paper.nl

Papiergeschiedenis Nederland

Papiergeschiedenis Nederland wil een platform zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in de
historie van het maken en gebruiken van papier en karton in Nederland vanaf de 15de eeuw. Door een jaarlijkse themadag te organiseren wordt de mogelijkheid geboden om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen en kennis en
ervaring uit te wisselen. Wil je meer weten over papiergeschiedenis Nederland?
kijk dan hier

Papiergeschiedenis Nederland