verhuur materiaal om papier te scheppen

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen door middel van diensten van c-paper te verlenen.

Heeft u geen zin in dure aanschaffen, geen geschikte ruimte of wilt u gewoon eigen papier scheppen voor een kunstwerk, dan bied C-paper uitkomst door de materialen in papierschepperij het oude klooster te Eerbeek te verhuren. U kunt gebruik maken van de schepbakken, schepramen in diverse formaten, persen en de mogelijkheden om het papier te drogen.

<

rental material to create paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention by means of services of c-paper.

If you do not fancy expensive purchasing, no suitable space or do you simply want to create your own paper for a work of art, C-paper offers a solution through the materials in paper maker to rent the old monastery in Eerbeek. You can use the scoops, scoops in various sizes, presses and the possibilities to dry the paper.

De grote schepkuip

Per dagdeel:

Nederlands: U kunt de materialen zoals schepbakken, schepramen, persen etc. huren voor een dagdeel van maximaal 4 uur voor een prijs van €25,00 inclusief btw.

Per half day:

Dutch: You can rent materials such as scoops, scoops, presses etc. for a half day of up to 4 hours for a price of € 25.00 including VAT.

Strippenkaart voor 3 dagdelen

Nederlands: Bent u van plan vaker te komen dan kunt u bijvoorbeeld een strippenkaart kopen voor 3 dagdelen voor de prijs van €70,00 inclusief btw.

Stripping card for 3 half-days

English: If you plan to come more often, you can, for example, buy a strip card for 3 half-days for the price of € 70.00 including VAT.

Strippenkaart voor 5 dagdelen

Nederlands: Bent u van plan vaker te komen dan kunt u bijvoorbeeld een strippenkaart kopen voor 5 dagdelen voor de prijs van €100,00 inclusief btw.

Stripping card for 5 half-days

English: If you plan to come more often, you can, for example, buy a strip card for 5 half-days for the price of € 100.00 including VAT.

Strippenkaart voor 10 dagdelen

Nederlands: Bent u van plan vaker te komen dan kunt u bijvoorbeeld een strippenkaart kopen voor 10 dagdelen voor de prijs van €170,00 inclusief btw.

Stripping card for 10 half-days

English: If you plan to come more often, you can, for example, buy a strip card for 10 half-days for the price of € 170.00 including VAT.