Leskist papierscheppen

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen door middel van diensten van c-paper te verlenen.

Zo is er voor scholen/instellingen/groepen in de omgeving van Eerbeek een leskist papierscheppen beschikbaar. De leskist bevat het nodige materiaal om papier te kunnen scheppen met echte A5 schepramen. De leskist is te bezichtigen of eventueel af te halen bij Papierschepperij het oude klooster te Eerbeek

<

rental material to create paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention by means of services of c-paper.

For example, schools and institutions/groups in the vicinity of Eerbeek have a teaching box of paper making available. The coffin contains the necessary material to be able to create paper with real A5 shovel windows. The lesson chest can be viewed or can be picked up at Papierschepperij the old monastery in Eerbeek

Per dag:

Nederlands: U kunt de leskist papierscheppen per dag huren. Het bespreken, bekijken of reserveren kan bij papierschepperij het oude klooster te Eerbeek.

English: You can rent the lesson box papercraft per day. Discussing, viewing or reserving can be done at the old monastery in Eerbeek in paper making.

Per week:

Nederlands: U kunt de leskist papierscheppen per week huren. Het bespreken, bekijken of reserveren kan bij papierschepperij het oude klooster te Eerbeek.

English: You can rent the lesson box papercraft per week. Discussing, viewing or reserving can be done at the old monastery in Eerbeek in paper making.

Per maand:

Nederlands: U kunt de leskist papierscheppen per maand huren. Het bespreken, bekijken of reserveren kan bij papierschepperij het oude klooster te Eerbeek.

English: You can rent the lesson box papercraft per month. Discussing, viewing or reserving can be done at the old monastery in Eerbeek in paper making.