droge papier pulp te koop

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen. Zij ondersteunen dus de ideeën om zelf papier te maken met diverse producten.

Bij c-paper hebben ze daarom droge papier pulp te koop . Papier pulp is de basis van het papier maken. Heb je geen papier pulp dan kun je geen papier maken. Papier pulp kan je natuurlijk ook zelf maken van oude kranten of papier. Dit papier heeft een hoge kans om te breken. De medewerkers van c-paper maken zelf papier pulp of kopen het in bij de schoolmeester. Ze bieden deze droge papier pulp te koop aan zodat je deze kunt mengen met de papier pulp van het oude papier.

create your own paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention. So they support the ideas to make their own paper with various products.

With c-paper they therefore have dry paper pulp for sale . Paper pulp is the basis of the paper making. If you do not have paper pulp, you can not make paper. Paper pulp can of course also be made from old newspapers or paper. This paper has a high chance of breaking. The employees of c-paper make paper pulp themselves or buy it at the schoolmaster. They offer this dry paper pulp for sale so that you can mix it with the paper pulp of the old paper.

Droge papier pulp van de schoolmeester

Nederlands: In Westzaan staat een oude papiermolen genaamd de schoolmeester. Deze papiermolen maakt papier pulp van lompen (kleine stukjes stof) en hennep of vlas. De papier pulp van de schoolmeester is te bestellen door een e-mail te sturen naar secretariaat@c-paper.nl.

Dry paper pulp from the schoolmaster

English: Westzaan has an old paper mill called the schoolmaster. This paper mill makes paper pulp from rags (small pieces of cloth) and hemp or flax. The paper pulp from the schoolmaster can be ordered by sending an e-mail to secretariaat@c-paper.nl .

Zelfgemaakte droge papier pulp

Nederlands: Medewerkers van c-paper maken zelf ook droge papier pulp van hout vezels, katoen vezels of linnen vezels. Deze vezels worden gemalen met behulp van de Hollander (ook wel maalbak genoemd) tot een papier pulp waarna het gedroogd wordt. De papier pulp van c-paper is te bestellen door een e-mail te sturen naar secretariaat@c-paper.nl.

Homemade dry paper pulp

English: Employees of c-paper also produce dry paper pulp of wood fibers, cotton fibers or linen fibers. These fibers are milled with the help of the Hollander (also called refillable) into a paper pulp after which it is dried. The paper pulp from c-paper can be ordered by sending an e-mail to secretariaat@c-paper.nl .