doe het zelf kit papier scheppen

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen. Zij ondersteunen dus de ideeën om zelf papier te maken met diverse producten.

Zo zijn er zogenaamde doe het zelf kit papier scheppen te bestellen bij c-paper door een e-mail te sturen naar secretariaat@c-paper.nl. Een doe het zelf kit papier scheppen bestaat uit de volgende dingen:

  • Een kunststof box.
  • Een spatraampje.
  • 200 gram droge papierpulp van de schoolmeester.
  • 2 plankjes met daartussen 9 gele huishoud doekjes.
  • Een beschrijving.
create your own paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention. So they support the ideas to make their own paper with various products.

For example, there are so-called do-it-yourself kit-making paper can be ordered at c-paper by sending an e-mail to secretariaat@c-paper.nl. A do it yourself kit to create paper consists of the following things:

  • A plastic box.
  • A splash window.
  • 200 grams of dry paper pulp from the schoolmaster.
  • 2 shelves with in between 9 yellow household wipes.
  • A description.

Spatraampjes

Nederlands: Met het spatraampje kun je papierscheppen. Handig om kleine formaten papier te maken en makkelijk te hanteren voor bijvoorbeeld om papier te scheppen met kinderen of cliënten. De spatraampjes zijn ook los te bestellen door een e-mail te sturen naar secretariaat@c-paper.nl.

Spa lights

English: With the splash window you can create paper. Handy to make small sizes of paper and easy to handle for example to create paper with children or clients. The splashlights can also be ordered separately by sending an e-mail to secretariaat@c-paper.nl .

Lompen papierpulp van de schoolmeester:

Nederlands: Om zelf papier te maken heb je papierpulp nodig. In Westzaan staat nog een oude papiermolen genaamd De schoolmeester die papierpulp van lompen maakt. In de doe het zelf kit papier scheppen zit 200 gram papierpulp.
De papierpulp van de schoolmeester is ook los te bestellen in zakjes van 100 gram door een e-mail te sturen naar secretariaat@c-paper.nl.

English: You need paper pulp to make your own paper. In Westzaan there is an old paper mill called De schoolmeester that makes paper pulp from rags. In the do-it-yourself kit you create paper, 200 grams of paper pulp.
The paper pulp of the schoolmaster can also be ordered separately in bags of 100 grams by sending an e-mail to secretariaat@c-paper.nl .