zelf papier maken

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen. Zij ondersteunen dus de ideeën om zelf papier te maken met diverse producten.

  • Heeft u plannen om zelf papier te maken of wilt u samen met uw kinderen papier maken? Dit alles is mogelijk door de verkoop van kleine doe het zelf kits.
  • Bent u begeleider van een schoolklas of instelling en wilt u met de kinderen of cliënten papier gaan scheppen ook daarvoor zijn mogelijk door de verhuur van een leskist, de aanschaf van schepramen of gedroogde papierpulp.
  • Bent u kunstenaar en wilt u grote vellen papierscheppen maar heeft u de materialen en ruimte niet. Ook daarvoor zijn mogelijkheden door het huren van materiaal/ruimte van de papierschepperij het oude klooster te Eerbeek.
  • Wilt u wat andere dingen van papier maken en bent u op zoek naar een workshop? Ook dat kan bij C-paper daar verzorgt Yvonne Huiskamp de workshops werken met papierpulp.
create your own paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention. So they support the ideas to make their own paper with various products.

  • Do you have plans to make your own paper or do you want to make paper with your children? All this is possible through the sale of small DIY kits.
  • Are you a supervisor of a school class or institution, and do you want to create paper with the children or clients? You can also do this by renting a teaching kit, purchasing shovel frames or dried paper pulp.
  • Are you an artist and do you want to create large sheets of paper, but you do not have the materials and space. There are also possibilities for this by renting material / space from the paper maker’s old monastery in Eerbeek.
  • Do you want to make some other things from paper and are you looking for a workshop? Yvonne Huiskamp can also work with paper pulp at C-paper.

Doe het zelf kit papierscheppen

Nederlands: Om zelf papier te maken hebben medewerkers van c-paper een doe het zelf kit papierscheppen samengesteld. Deze doe het zelf kit bestaat uit een spatraampje, 2 plankjes met gele doekjes, droge papierpulp en een beschrijving allemaal verpakt in een plastic box. Zo heb je niet anders meer nodig om zelf papier te maken.
Lees meer…

Do it yourself paper maker pen

English: To make your own paper, employees of c-paper have put together a DIY kit of paper making tools. This do it yourself kit consists of a splash window, 2 shelves with yellow cloths, dry paper pulp and a description all packed in a plastic box. So you do not need anything else to make your own paper.
Read more …

Professioneel schepraam A4

Zelfgemaakte schepramen:

Nederlands: Om zelf papier te maken heb je een zogenaamd schepraam nodig. Een schepraam bestaat uit 2 delen (een zeef en een deksel). De zeef is met gaas bespannen zodat de papiervezels op het gaas blijven liggen en het water eruit loopt. Er zijn 3 formaten in het basis assortiment te weten A3, A4 en A5.
Lees meer…

home-made mould an deckle:

English: In order to make your own paper, you a mould and a deckle a so-called scoop window. A scoop window consists of two parts (a sieve and a lid). The sieve is covered with gauze so that the paper fibers remain on the mesh and the water runs out. There are 3 sizes in the basic range, namely A3, A4 and A5.
Read more …

Droge papier pulp te koop

Nederlands: De basis van papier maken bestaat uit papier pulp. Bij c-paper is er droge papier pulp te koop van katoen, hout of linnen vezels en van papiermolen de schoolmeester lompen (kleine stukjes stof) met hennep of vlas.
Lees meer…

Dry paper pulp for sale

English: The basis of paper making consists of paper pulp. At c-paper there is dry paper pulp for sale of cotton, wood or linen fibers and of paper mill the schoolmaster rags (small pieces of fabric) with hemp or flax.
Read more …