Partners van C-paper

Op deze pagina zijn de partners van papier ambacht en kunst Centrum c-paper terug te vinden. Een partner van c-paper ben of wordt je door samen te werken in de vorm van het vervullen van een rol als leverancier, goede klant, bepaalde werkzaamheden verricht die medewerkers van c-paper niet kunnen of samenwerken in een mooi project. Hieronder zijn de partners te vinden van C-paper. De volgorde is in deze niet belangrijk. Partners van c-paper zijn allemaal belangrijk voor de uitvoering van het ambachtelijk papier maken.

Partners of C-paper

On this page the partners of paper craft and art Center c-paper can be found. You will be a c-paper partner by working together in the form of fulfilling a role as a supplier, a good client, performing certain activities that employees of c-paper can not or do not cooperate in a beautiful project. Below you can find the partners of C-paper. The order is not important in this. Partners of c-paper are all important for the implementation of traditional paper making.

Er zijn een paar verschillende groepen te onderscheiden en wel de volgende:
– Degene die c-paper promoten (zoals VVV Brummen-Eerbeek, Visit Brummen-Eerbeek).
– Degene waar materialen ingekocht worden om bijvoorbeeld papier te kunnen maken.
– Degene die het ambachtelijk handgeschepte papier afnemen.
– Degene die samenwerken in mooie projecten.
– Collega ambachtelijke papiermakers.

There are a few different groups to distinguish, the following:
– Those who promote paper creations in c-paper (such as VVV Brummen-Eerbeek, Visit Brummen-Eerbeek).
– The one where materials are purchased to make, for example, paper.
– Those who take the handmade hand-made paper.
– Those who work together in beautiful projects.
– Colleague craft paper makers.