Papier ambacht en kunst centrum

Papier ambacht en kunst centrum genaamd C-paper is een bedrijf wat ondersteuning verleent bij het papierscheppen, dat handgeschept papier maakt en verkoopt en actief is met papierkunst. Welk papier? Hoe dan? Waar dan? is het te koop? Waar kan ik terecht voor mijn project met papier? Hier vindt u de antwoorden.

Paper craft and art center

Paper craft and art center called C-paper is a company that provides support with paper making, which makes and sells handmade paper and is active with paper art. Which paper? How? Where? is it for sale? Where can I go for my project with paper? Here you will find the answers.

Doelstelling C-paper:

Het bedrijf is gestart op 1 februari 2015 met als doel het promoten van het ambacht papierscheppen en de papierkunst. Door het opzetten van een eigen papierschepperij genaamd Het oude klooster in Eerbeek, is er een doelstelling bijgekomen namelijk Eerbeek promoten als het papierdorp van Nederland. Eerbeek heeft al wel de naam maar nog niet de mogelijkheden.

Objective C-paper:

The company started on 1 February 2015 with the aim of promoting the craft of paper making and paper art. By setting up its own paper maker called Het oude klooster in Eerbeek, an objective has been added to promote Eerbeek as the paper village of the Netherlands. Eerbeek already has the name but not yet the possibilities.

Algemene gegevens:

Postadres is:
Adres:: Horstweg 12
Postcode:: 7371 BP
Plaats:: Loenen (gemeente Apeldoorn)
Telefoonnummer: +31 6 30899803

KNAB bank rekeningnummer: NL53 KNAB 0722 1714 20 Ten name van C-paper.

KVK Nummer: 62638610 Ingeschreven te Apeldoorn.

BTW nummer: NL854898177B01.

Rechtsvorm:

Er is sprake van een onderneming met 2 eigenaren. Daarom is C-paper een V.O.F. (Vennootschap onder firma) waar iedereen binnen de onderneming op vrijwillige basis werkt.

Vestiging C-paper:

Bezoek adres: (Zaterdags geopend van 10:00 t/m 17:00 uur)
Andere dagen zijn op afspraak of als er iemand aanwezig is.

Papierschepperij Het oude Klooster
Adres: Stationstraat 5a
Postcode: 6961 DX
Plaats: Eerbeek
telefoonnummer: +31 6 3089 9803 (Jitske Zeisseink)
Telefoonnummer: +31 6 1400 4762 (Ewald Weijers)

Het bestellen van handgeschept papier, schepramen en watermerken kan via e-mail adres secretariaat@c-paper.nl of rechtstreeks bij papierschepperij het oude klooster te Eerbeek.

De Producten en diensten:
Handgeschept papier:

Diverse soorten handgeschepte kaarten met servetten, speciale toevoegingen, bedrukt of met preeg, handgeschept Eerbeeks kunstenaar papier van verschillende formaten en diktes en diverse papierkunst. Deze producten zijn rechtstreeks te koop bij papierschepperij het oude klooster. Andere maten of soorten handgeschept papier is te bestellen door een mail te sturen naar secretariaat@c-paper.nl.

Handmade paper:

Various types of handmade cards with napkins, special additions, printed or embossed, hand-made Eerbeeks artist paper of various sizes and thicknesses and various paper art. These products are directly on sale at papieschepperij the old monastery. Other sizes or types of handmade paper can be ordered by sending an email to secretariaat@c-paper.nl.

Materialen om papier te kunnen scheppen:

Starters kit papierscheppen, zelf gemaakte schepramen van Mahonie Sipo hout, hulpstoffen om papier eigenschappen aan te passen, papierpulp van de schoolmeester, zelf gemalen of halfstof platen en watermerken (uitgeprint op een 3D printer) zijn te koop bij papierschepperij het oude klooster te Eerbeek. Natuurlijk kunnen ze ook besteld worden via e-mail adres Secretariaat@c-paper.nl.

Materials for creating paper:

Starters kit paper scoops, self-made scoops of Mahogany Sipo wood, auxiliary materials for adapting paper properties, paper pulp from the schoolmaster, self-ground or half-dust plates and watermarks (printed on a 3D printer) are for sale at papieeschperij the old monastery in Eerbeek. Of course they can also be ordered via e-mail address Secretariaat@c-paper.nl.

Diensten:

Het geven van workshops werken met papierpulp, het verzorgen van demonstraties papierscheppen op evenementen, verhuur van materiaal op de werkplaats en leskist om papier te kunnen maken speciaal voor scholen uit de regio, het vervaardigen van speciaal papier naar wens van de klant in opdracht, het ondersteunen van diverse projecten met handgemaakt papier en het instrueren van instellingen die met papier werken of gaan werken.

Services:

Giving workshops working with paper pulp, taking care of demonstrations paper making at events, renting materials at the workshop and teaching box to make paper especially for schools in the region, manufacturing special paper according to the customer’s request, support various projects with handmade paper and instructing institutions that work with paper or go to work.

medewerkers van c-paper:

Het team bestaat uit 4 vrijwilligers die een grote passie hebben voor papier maken. Zo is er veel kennis op het gebied van ambachtelijk papier maken en creativiteit aanwezig. De kennis van de medewerkers wordt steeds weer uitgebreid door allerlei samenwerkingsverbanden met andere papiermakers, het volgen van workshops, bij de papierfabrieken in de buurt of via studie tijdens projecten.

c-paper employees:

The team consists of 4 volunteers who have a great passion for paper making. For example, there is a great deal of knowledge in the field of traditional paper making and creativity. The knowledge of the employees is constantly being expanded through all kinds of collaborations with other paper makers, following workshops, at paper mills in the neighborhood or through study during projects.

De eigenaren:
Piet Zegers

Piet Zegers:

Piet Zegers is mede-eigenaar en adviseur. Hij is een bekende in de wereld van papier en papierkunst. Door zijn zeer ruime ervaring in het papier (meer dan 20 jaar ervaring in het papier maken bij zowel papierfabriek als een oude papiermolen) adviseert hij over de bedrijfsvoering en over het papier maken. Dit doet hij allemaal op vrijwillige basis.

ewald-met-lucian-watermerk-600x600

Ewald Weijers:

Ewald Weijers is mede-eigenaar en papierschepper bij c-paper. Hij regelt de operationele bedrijfsvoering, de marketing en websites en onderhoud de contacten met klanten, leveranciers en andere geïnteresseerden. Verder heeft hij zeer ruime ervaring in het geven van demonstraties van papierscheppen en het verzorgen van workshops. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis.

De vrijwilligers:

Jitske Zeisseink:

Jitske Zeisseink is een vrijwilligers die, door haar ervaring in diverse administratieve- en verkoop functies, de complete administratie verzorgt van financieel naar logistiek. Daarnaast regelt ze ook het logistieke gedeelte en planning en heeft ze vaak contacten met de klant. Hiermee is ze de administratieve duizendpoot.

yvonne-met-handgeschept-papier-600x511

Yvonne Huiskamp:

Yvonne Huiskamp maakt zich de papierkunst eigen door veel te experimenteren met papier. Door haar passie voor papier maakt ze mooie kunstwerken van en met papier. Een dag in de week geeft Yvonne een workshop bij een instelling in Apeldoorn met mensen die een beperking hebben. Yvonne is degene die alle workshops met papier voor C-paper verzorgt.