papier met kruiden (Paper with herbs):

Projectnaam: papier met kruiden (Paper with herbs).
Start datum: 1 februari 2018 (February 1, 2018).
Eind datum: 1 juni 2018 (June 1, 2018).

Nederlands:
Project omschrijving:
Een klant wil handgeschept papier hebben van het formaat A3 met kruiden voor de menu kaart. De menukaart wordt niet bedrukt.

Voortgang van het project:
Er zijn diverse testen uitgevoerd met de diverse soorten papierpulp zoals papierpulp gemaakt van lompen, papierpulp gemaakt van 100% katoen en 100% linnen. Voor de kruiden zijn er diverse testen uitgevoerd met verse kruiden, machinaal gedroogde kruiden en zelf gedroogde kruiden. Voor het drogen van het papier zijn testen gedaan met het machinaal en aan de lucht drogen van het papier.

Bevindingen:
In een aantal gevallen lopen de kruiden uit (vieze randen om de kruiden). In sommige gevallen is het papier niet dik genoeg of breekt het papier gemakkelijk.

Eindresultaat:
A3 formaat dik genoeg papier, bestaan uit zelfgemaakte papierpulp en waar de kruiden niet uitgelopen zijn.
Helaas is dit resultaat nog niet bereikt maar is er al wel een verklaring voor het uitlopen van de kruiden en wordt er nu gekeken naar de juiste papierpulp en dikte van het papier.

English:
Project description:
A customer wants to have handmade A3 paper with spices for the menu card. The menu is not printed.

Progress of the project:
Various tests have been carried out with the various types of paper pulp such as paper pulp made from rags, paper pulp made of 100% cotton and 100% linen. For the herbs, various tests have been carried out with fresh herbs, mechanically dried herbs and self-dried herbs. For the drying of the paper tests have been done with machine and air drying of the paper.

Findings:
In a number of cases the herbs run out (dirty edges around the herbs). In some cases, the paper is not thick enough or the paper breaks easily.

End result:
A3 size thick enough paper, consist of homemade paper pulp and where the herbs did not end.
Unfortunately, this result has not yet been achieved, but there is already an explanation for the sprouting of the herbs and we are now looking at the right paper pulp and thickness of the paper.

Foto’s volgen nog (Photos will Follow) …