papier met asperges (Paper with Asparagus):

Projectnaam: papier met asperges (Paper with Asparagus).
Start datum: 1 april 2018 (April 1, 2018).
Eind datum: 1 juli 2018 (July 1, 2018).

Nederlands:
Project omschrijving:
Het aspergeseizoen is weer begonnen en leek een vrijwilliger van C-paper wel leuk om hierbij aan te haken en zorgde voor een 14 kilo aspergeschillen. Het eerste gemaakte papier heeft inmiddels de bestemming van een menukaart gekregen.

Voortgang van het project:
Er zijn diverse testen uitgevoerd met de aspergeschillen in zelfgemaakte papierpulp gedaan. Het papier met asperges wat al gemaakt is, heeft de bestemming menukaart gekregen. Binnenkort wordt er gekeken naar een manier om van alleen maar aspergeschillen papier te kunnen maken.

Bevindingen:
De aspergeschillen dienen wel binnen korte tijd te worden verwerkt anders rotten ze. Na een voorbewerking zijn ze gemakkelijk te verwerken in de verschillende soorten zelgemaakte papierpulp.

Eindresultaat:
De reeds geschepte A4 vellen zijn al ingezet als menukaart voor het aspergeseizoen bij het Fletcher hotel Huis te Eerbeek.

English:
Project description:
The asparagus season has started again and a C-paper volunteer seemed to like to hook up and created a 14 kilo asper dispute. The first made paper has now received the destination of a menu.

Progress of the project:
Various tests have been carried out with the asparagus disputes in homemade paper pulp. The paper with asparagus that has already been made has received the destination menu. Soon we will look at a way to make paper from asparagus disputes.

Findings:
The asparagus disputes must be processed within a short time otherwise they will rot. After pre-treatment they are easy to process in the different types of zipped paper pulp.

End result:
The already skinned A4 sheets have already been used as a menu for the asparagus season at the Fletcher hotel Huis te Eerbeek.

Foto’s volgen nog (Photos will Follow) …