Nieuwe handgeschepte kaarten

Momenteel is het toeristen seizoen weer in volle gang en zullen er weer nieuwe handgeschepte kaarten worden verkocht. De doelstelling om van Eerbeek het papierdorp te maken van in ieder geval Nederland, kan natuurlijk niet zonder speciaal daarvoor bestemde handgeschepte kaarten te maken.

New handmade cards

Currently the tourist season is in full swing again and hand-made cards will be sold again. The aim to make Eerbeek the paper village of at least the Netherlands, of course, can not be made without specially designed hand-made maps.

Handgeschepte kaart met groeten uit papierdorp Eerbeek

Deze handgeschepte kaart is gemaakt van Eerbeekse papierpulp met als toevoeging lijnzaad of kruiden. Het papier is door medewerkers van c-paper door een printer gehaald en bedrukt met de tekst Groeten uit papierdorp Eerbeek en voorzien van een bewerkte foto van de papierschepper (standbeeld van Bruno de Vries op het Stuijvenburchplein). Kortom een leuke kaart voor de verzameling.

Hand-drawn card with greetings from paper village Eerbeek

This handmade card is made from Eerbeek paper pulp with the addition of linseed or herbs. The paper was picked up by a c-paper by a printer and printed with the text Greetings from paper village Eerbeek and provided with an edited photo of the paper maker (statue of Bruno de Vries on the Stuijvenburchplein). In short, a nice card for the collection.

Binnenkort volgen de foto’s.
Soon the photos will follow.