papier met een oud watermerk

Papier maken of laten maken was vroeger een dure aangelegenheid. Het product was nieuw, er was niet veel productie en werd mondjesmaat verkocht. Het waren de notarissen, burgemeesters en andere vooraanstaande lieden (naast de papiermakers en papiermolens) die het papier afnamen met een zogenaamd watermerk (ook wel filegrane genoemd). Het watermerk was gerelateerd aan een bepaalde periode en papiermaker of papiermolen. Het watermerk is ontstaan in de Italiaanse stad Fabriano.

paper with an old watermark

Making paper or having it made was an expensive business. The product was new, there was not much production and was sold sparsely. It was the notaries, mayors and other prominent people (besides the papermakers and paper mills) who took the paper with a so-called watermark (also known as filegrane). The watermark was related to a certain period and paper maker or paper mill. The watermark originated in the Italian city of Fabriano.

Er zijn verschillende soorten watermerken zoals een lijn-watermerk en een schaduw-watermerk. De schaduw watermerken zijn net foto’s in het papier. Het werkt met verschillende dieptes. De lijn-watermerken zijn wat simpeler. Het watermerk is niet ander dan een verdunning in je handgeschepte papier. Waar de lijn op de zeef zit komt minder papierpulp.

There are different types of watermarks such as a line watermark and a shadow watermark. The shadow watermarks are just photos in the paper. It works with different depths. The line-watermarks are simpler. The watermark is no other than a dilution in your hand-made paper. Where the line is on the sieve comes less paper pulp.

Het watermerk van papierdorp Eerbeek

Het watermerk is door medewerkers van c-paper gemaakt met behulp van een 3D printer.

Watermerk van de papierschepper uit Excloo

Ad Zwijse en vrouw uit Exclo hebben een B&B met een mogelijkheid om papier te scheppen. Dit is hun watermerk.

Schaduw watermerk van Martin Cuppen

Martin Cuppen is iemand die al heel lang in de watermerken en zeven heeft gewerkt en nu hij met pensioen is heeft hij er zijn hobby van gemaakt. Dit is zijn watermerk.

Watermerk van C-paper

Medewerkers van C-paper hebben hun watermerk gemaakt op de 3D printer en op de zeef geplakt. Dit is het watermerk van C-paper.