papier historie van de Veluwe

Toen 1601 Marten Orgens (later bleek er nog iemand anders te zijn die) het papier maken naar de Veluwe bracht door de Tullekens molen te pachten en in 1608 de voormalige Ruitersmolen, was dit het begin van de rijke papier historie van de Veluwe. De herkomst van de papiermaker is nog een raadsel. Wel zeker is dat Marten Orges in september 1626 is komen te overlijden en “begraven” ligt in de kerk te Beekbergen.

paper history of the Veluwe

When 1601 Marten Orgens (later there appeared to be someone else who) made the paper to the Veluwe by renting the Tullekens mill and in 1608 the former Ruitersmolen, this was the beginning of the rich paper history of the Veluwe. The origin of the paper maker is still a mystery. It is certain that Marten Orges died in September 1626 and “buried” is in the church at Beekbergen.

Marten Orges was de oudste papier maker van de Veluwe maar dan in leeftijd. De werkelijke oorsprong ligt bij een Antwerpenaar Hans van Aelst die na een paar mislukte pogingen in Zwijndrecht en Tiel in 1591 de eerste Veluwse molen stichtte in Arnhem.

Marten Orges was the oldest paper maker of the Veluwe but then in age. The real origin lies with an Antwerp-based Hans van Aelst who, after a few failed attempts in Zwijndrecht and Tiel, founded the first Veluwse mill in Arnhem in 1591.

De Veluwse papier historie was geboren.