ontstaan van het papier

Ongeveer 105 jaar na Christus was er in China een Chinees genaamd Cai Lun (spreekt uit als Tsaj Loen) die een politici was in de Han dynastie. Hij ontdekte dat je van Hennep, boombast, katoen en visnetten, papier kon maken. De exacte samenstelling is niet bekend. Door deze materialen in het water te doen en met een houten voorwerp te beslaan kon je papierpulp krijgen. Daarna verdunde hij het geheel met water en schepte met behulp van een zelfgemaakte bamboe zeef papier.

origin of the paper

About 105 years after Christ there was in China a Chinese called Cai Lun (pronounced Tsaj Loen) who was a politician in the Han dynasty. He discovered that you could make paper from hemp, tree bark, cotton and fishing nets. The exact composition is not known. By placing these materials in the water and covering them with a wooden object, you could get paper pulp. Then he diluted the whole with water and scooped with the help of a homemade bamboo sieve paper.

De kennis is heel lang in China gebleven en een klein beetje verspreid naar de landen Korea en Japan. In 751 na Christus waren het de Arabieren die enkele Chinese papiermakers gevangen namen in de slag van Talas. De Arabieren waren een reislustig volk en brachten de kennis van het papier maken in 1144 naar het Spaanse dorpje Xativa (Valencia) en in 1276 naar het Italiaanse dorpje Fabriano. Zo komt het papier maken Europa binnen.

The knowledge has remained in China for a long time and spread a little bit to the countries of Korea and Japan. In 751 AD, it was the Arabs who captured some Chinese papermakers in the battle of Talas. The Arabs were a traveling people and brought the knowledge of the paper making in 1144 to the Spanish village of Xativa (Valencia) and in 1276 to the Italian village of Fabriano. This is how the paper makes Europe come.

Nederland bestond nog uit 2 gedeelten waar in 1405 in Huy (spreekt uit Hoei) in Belgiƫ en in 1586 in Dordrecht te Nederland papier gemaakt werd. Langzaam ontstaan dan 2 papierindustrieƫn in de Zaanstreek en op de Veluwe. In de Zaanstreek maakt men papier met behulp van windmolens en is een echte papier industrie met soms wel 27 man in dienst en op de Veluwe (wat beduidend armer was) werd papier gemaakt met behulp van watermolens en daar bestond het personeel uit 5 man wat vaak een heel gezin was.

The Netherlands still consisted of 2 parts where in 1405 Huy (from Huy) was made in Belgium and in 1586 in Dordrecht in the Netherlands paper was made. Slowly than 2 paper industries emerge in the Zaanstreek and on the Veluwe. In the Zaanstreek paper is made using windmills and is a real paper industry with sometimes 27 people employed and on the Veluwe (which was significantly poorer) paper was made with the help of water mills and there the staff consisted of 5 people what often a whole family.