historie van het papier

Toen de Chinees Cai Lun (spreekt uit Tsaj Lun) in 105 na christus opdracht kreeg om een communicatie middel te maken, wist hij nog niet dat het papier wat hij maakte een wereldhit zou worden. Het woord papier is afgeleid van het papyrus (wat geen papier is). Hier begint eigenlijk de historie van het papier. De procedure die hij gebruikte om papier te kunnen maken, wordt nu nog steeds gebruikt. Omdat er in de loop van de tijd andere technieken ontwikkeld zijn, noem ik zijn manier van papier maken de westerse methode.

history of the paper

When the Chinese Cai Lun (from Tsaj Lun) was instructed in 105 after Christ to make a communication tool, he did not know that the paper he was making would become a world hit. The word paper is derived from the papyrus (which is not paper). This is where the history of the paper starts. The procedure he used to make paper is still being used. Because other techniques have developed in the course of time, I call his method of paper making the Western method.

Via de Japan en Korea komt de kennis van het papier maken terecht via Spanje (1144 Xavita (bij Valencia)) en Italiƫ (1276 Fabriano) terecht in Europa. Niet veel later volgt Nederland (dat was nog verdeeld in 2 delen). In 1405 wordt in de Huy (spreek uit als Hoei) (het Belgische gedeelte) en in Nederland 1586 in Dordrecht de eerste papiermolen gebouwd. Later ontstaan in Nederland 2 papierindustrie gebieden. De windmolens in de Zaanstreek en de watermolens op de Veluwe.

Through Japan and Korea, the knowledge of paper making ends up via Spain (1144 Xavita (near Valencia)) and Italy (1276 Fabriano) in Europe. Not much later follows the Netherlands (which was divided into two parts). In 1405 the first paper mill was built in the Huy (pronounce as Huy) (the Belgian part) and in the Netherlands in 1586 in Dordrecht. Later, in the Netherlands, two paper industry areas arise. The windmills in the Zaanstreek and the watermills on the Veluwe.

Op de Veluwe werden de papiermolens aangedreven door waterkracht (ongeveer 3 PK) en hoorde de papiermolen vaak bij een boerderij. Het personeel bestond dan uit het boerengezin aangevuld met wat boerenknechten. In de papiermolens op de Veluwe werkten vaak 5 tot 8 mensen per molen. Eerbeek is het papierdorp van Nederland en kent 5 a 6 grote papierfabrieken die ontstaan zijn door de verschillende papiermolens die er gestaan hebben.

On the Veluwe, the paper mills were powered by hydropower (about 3 HP) and the paper mill often belonged to a farm. The staff then consisted of the farming family supplemented with some farm laborers. In the paper mills on the Veluwe, often 5 to 8 people worked per mill. Eerbeek is the paper village of the Netherlands and has 5 to 6 large paper factories that have been created by the various paper mills that have stood there.

Ontstaan van het papier

Het was een Chinees die in 105 na Christus het papier uitvond.

Meer weten? Kijk dan hier…

Papierhistorie van de Veluwe

De Veluwe heeft een zeer rijke papier historie met zijn 168 papiermolens die er hebben gestaan.

Meer weten? Kijk dan hier…

Papierhistorie van Eerbeek

Eerbeek is niet voor niets het papierdorp van Nederland. Momenteel zijn er ongeveer 6 grote papierfabrieken die kartonnage en papier maken.

Meer weten? Kijk dan hier…

Papier met een oud watermerk

Vroeger hadden alle vooraanstaande mensen zoals notarissen, burgemeester, papierscheppers en papiermolens een watermerk.

Meer weten? Kijk dan hier…