Prototype papier maken

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen door middel van diensten van c-paper te verlenen.

Medewerkers van C-paper kunnen natuurlijk niet alles en hebben voor het maken van prototype papier maken contact gezocht met Marieke de Hoop van papiermakerij de Hoop from Rotterdam You can develop your own paper type here by making a basic course paper pulp or by renting the paper lab.

Papiermakerij de Hoop

Nederlands: Marieke de Hoop (eigenaresse van papiermakerij de Hoop) bied de mogelijkheid om door een basiscursus papierpulp te maken of haar papierlab te huren om zogenaamde prototype papier maken voor het ontwikkelen van eigen papiersoorten.

Papiermakerij de Hoop

English: Marieke de Hoop (owner of papermillery de Hoop) offers the opportunity to make paper pulp or to rent her paper lab in order to make so-called prototypes for the development of own paper types.