Papier laten restaureren

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen door middel van diensten van c-paper te verlenen.

Vroeger maakte ze papier op ambachtelijke wijze. Dit papier heeft vaak al een hele historie achter de rug en kan daardoor beschadigd zijn. Medewerkers van c-paper hebben weinig kennis van papier restauratie en daarom is er contact gezocht met papier restaurateur Marchelma van Breugel dit als ZZP-er werkt voor haar eigen bedrijfje Snipper (afgekort SNPR). Momenteel is zij ingehuurd bij het Nationaal Archief om papier te restaureren. Voor meer informatie over papier restauratie kunt u contact opnemen met de medewerkers van C-paper.

rental material to create paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention by means of services of c-paper.

She used to make paper in the traditional way. This paper often has a whole history behind it and can therefore be damaged. Employees of c-paper have little knowledge of paper restoration and therefore contact has been sought with paper restorer Marchelma van Breugel this works as a freelancer for her own company Snipper (abbreviated as SNPR). Currently she is hired at the Nationaal Archief to restore paper. For more information about paper restoration, please contact the employees of C-paper.

Marchelma van Breugel bij Snipper

Nederlands: Papier restauratie is een specialisatie die medewerkers van C-paper nog niet bezitten. Gelukkig is Marchelma van Breugel dit wel en werkt ze samen met c-paper. Als ZZp-er werkt ze voor het nationaal archief naast het verzorgen van papierclinics.

Marchelma van Breugel at Snipper

English: Paper restoration is a specialization that employees of C-paper do not yet possess. Luckily, Marchelma van Breugel does this and works with c-paper. As a self-employed person, she works for the national archive in addition to taking care of paper clinics.