kalligraferen van handgeschept papier

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen door middel van diensten van c-paper te verlenen.

Door een vraag over het handgeschept papier laten kalligraferen, hebben medewerkers van c-paper contact gezocht met Aukje Hetebrij. De medewerkers van c-paper hebben weinig expertise van kalligraferen. Het handgeschept papier laten kalligrafen is daarom een betere oplossing. Aukje Hetebrij heeft er zeer veel ervaring in en is een ware kunstenaar op dat gebied. Neem contact op met de medewerkers van c-paper voor meer informatie.

rental material to create paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention by means of services of c-paper.

By having a question about calligraphy paper calligraphy, employees of c-paper contacted Aukje Hetebrij. The employees of c-paper have little expertise in calligraphy. Making the hand-made paper calligraphers is therefore a better solution. Aukje Hetebrij has a lot of experience and is a true artist in that field. Contact the c-paper staff for more information.

Handgeschept papier laten kalligraferen

Nederlands: Het handgeschepte papier laten kalligraferen kan bij Aukje Hetebrij. Zij is een ware kunstenaar op het gebied van kalligrafie. Voor meer informatie neem contact op met de medewerkers van C-paper.

English: Calligraphy handwritten paper can be Aukje Hetebrij . She is a true artist in the field of calligraphy. For more information please contact the employees of C-paper.

De Asperge kaart van Fletcher hotel Huis te Eerbeek.

De Asperge menukaart van Fletcher hotel huis te Eerbeek

Medewerkers van c-paper het handgeschepte papier met aspergeschillen gemaakt waarna Aukje Hetebrij de tekst middels haar kalligrafie kunsten het papier heeft beschreven.

The Aspergas menu of Fletcher hotel house in Eerbeek

Employees of c-paper made the handmade paper with asparagus disputes after which Aukje Hetebrij the text described the paper through her calligraphy arts.