demonstratie papier scheppen

Nederlands: Een echter papierschepper met zeer ruime ervaring op uw evenement, klas of groep dat kan bij c-paper. De papierschepper van c-paper verzorgt al meer dan 5 jaar een demonstratie papier scheppen op evenementen. De demonstratie papier scheppen bestaat uit een papierschepper demonstreert het papier scheppen zoals het vroeger gedaan werd, heeft informatie mee voor het beantwoorden van vragen en op verzoek kan er verkoop van handgeschept papier/kaarten/labels gedaan worden.

Reserveren kunt u doen door een e-mail te sturen naar secretariaat@c-paper.nl. Een medewerker van c-paper neemt dan contact met u op over de inhoud. Er wordt geprobeerd om de demonstratie papier scheppen aan te passen aan uw evenement.

create a demonstration of paper

English: However, a paper-maker with very extensive experience at your event, class or group that can be done with c-paper. The paper maker of c-paper has been creating a demonstration of paper for events for more than 5 years. The paper-making demonstration consists of a paper maker demonstrating the creation of the paper as it was done before, has information for answering questions, and on request, the sale of handmade paper / cards / labels can be done.

Reservations can be made by sending an e-mail to secretariaat@c-paper.nl. An employee of c-paper will then contact you about the content. An attempt is made to adapt the demonstration paper to your event.

demonstratie papier scheppen 1 daags evenement

Nederlands: U huurt dan een papierschepper in compleet met materiaal om papier te scheppen, informatie en eventueel verkoop van handgeschept papier, kaarten of labels voor max. 8 uur.

demonstration paper creation 1 day event

English: You then rent a paper maker complete with materials to create paper, information and possibly the sale of handmade paper, cards or labels for max. 8 hours.

Voor de prijs kunt u een mail sturen naar secretariaat@c-paper.nl

demonstratie papier scheppen 2 daags evenement

Nederlands: U huurt dan een papierschepper in compleet met materiaal om papier te scheppen, informatie en eventueel verkoop van handgeschept papier, kaarten of labels voor max. 16 uur.

demonstration paper creation 2 day event

English: You then rent a paper maker complete with materials to create paper, information and possibly the sale of handmade paper, cards or labels for max. 16 hours.

Voor de prijs kunt u een mail sturen naar secretariaat@c-paper.nl

Meerdaags evenement

Nederlands: U huurt dan een papierschepper in compleet met materiaal om papier te scheppen, informatie en eventueel verkoop van handgeschept papier, kaarten of labels voor meerdere dagen.

English: You rent a paper maker with material to create paper, information and possibly the sale of handmade paper, cards or labels for several days.

Voor de prijs kunt u een mail sturen naar secretariaat@c-paper.nl