bedrukken van handgeschept papier

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen door middel van diensten van c-paper te verlenen.

Naar aanleiding van een veel gestelde vraag of het handgeschepte papier te bedrukken is, hebben medewerkers van c-paper contact gezocht met de drukker van boekdrukkerij de Arend te Doesburg. Met behulp van zijn vakkennis op het gebied van het ambachtelijk drukken met behulp van oude apparatuur, bestaat de mogelijkheid tot het bedrukken van handgeschept papier van c-paper.

rental material to create paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention by means of services of c-paper.

In response to a frequently asked question whether the hand-made paper can be printed, c-paper employees have contacted the printer of boekdrukkerij de Arend in Doesburg. With the help of his expertise in the field of traditional printing using old equipment, there is the possibility of printing handmade paper from c-paper.

Bedrukken van handgeschept papier bij de Arend

Nederlands: Het handgeschepte papier van c-paper kun je laten bedrukken bij boekdrukkerij de Arend te Doesburg. Neem contact op met de medewerkers van c-paper voor meer infomatie.

English: You can have the handmade paper of c-paper printed at boekdrukkerij de Arend te Doesburg. Contact the c-paper staff for more information.

Kleine oplagen (max. 20 stuks) tot A4

Nederlands: Medewerkers van C-paper kunnen kleine oplagen tot maximaal 20 stuks en het formaat van A4 zelf ook bedrukken met behulp van een inktjet printer. Medewerkers van c-paper zijn meester in maken van handgeschept papier maar niet in het bedrukken van handgeschept papier.

English: Employees of C-paper can print small quantities up to a maximum of 20 pieces and the size of A4 itself with the help of an inkjet printer. Employees of c-paper are masters in making handmade paper but not in printing on handmade paper.