diensten van c-paper

Nederlands: Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen door middel van diensten van c-paper te verlenen.

Enkele diensten van c-paper om het ambachtelijke papier scheppen weer onder de aandacht te brengen workshops verzorgen, demonstraties papier scheppen, verhuur van materiaal en ruimte, verhuur van leskist en ondersteuning bieden aan instellingen of scholen.

services of c-paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention by means of services of c-paper.

A number of c-paper services to bring the traditional paper back to the attention bring workshops, create demonstrations of paper, rent material and space, rent a coffin and offer support to institutions or schools.

Demonstraties papier scheppen:

Nederlands: Tijdens evenementen demonstreren medewerkers van c-paper graag hoe ze vroeger papier maakte. Er is altijd tijd om vragen te beantwoorden of het handgeschepte papier van c-paper te verkopen. Wees er wel snel bij met de reservering want er zijn vaste evenementen die al ruim van te voren zijn geboekt.
Lees meer…

Creating paper demonstrations:

English: During events, employees of c-paper like to demonstrate how they used to make paper. There is always time to answer questions or sell the hand-made paper from c-paper. Be quick with the reservation because there are permanent events that have already been booked well in advance.
Read more …

Yvonne geeft workshop schaaltjes maken tijdens de kreadoe 2016

Workshops werken met papierpulp

Nederlands: Leuke dingen maken van papier, gewoon papier scheppen of je eigen gemaakte papier verwerken tot een totaal product. Niets is Yvonne Huiskamp te gek. Of je nu volwassen bent of kind er zijn vele mogelijkheden. Belangrijkste is dat jij degene bent die bepaalt wanneer je wat wilt leren en met wie.
Lees meer…

Workshops work with paper pulp

English: Making nice things from paper, creating plain paper or processing your own made paper into a total product. Nothing is too crazy for Yvonne Huiskamp. Whether you are an adult or a child, there are many possibilities. The most important thing is that you are the one who determines when you want to learn and with whom.
Read more …

Workshops papierscheppen voor kinderen

Arrangementen Fletcher hotel Huis te Eerbeek

De ruimte van papierschepperij het oude klooster is maar toereikend voor maximaal 8 personen. In samenwerking met arrangementen van Fletcher hotel huis te Eerbeek kunnen er meer personen een workshop werken met papierpulp volgen. Onvangst vaak met koffie/thee lekkernij en verschillende afsluiting van lunch tot compleet diner.
Lees meer…

Arrangements Fletcher hotel Huis te Eerbeek

The space of papieschepperij the old monastery is sufficient for a maximum of 8 people. In collaboration with arrangements of Fletcher hotel house in Eerbeek more people can work with a paper pulp workshop. Reception often with coffee/tea delicacy and various closing from lunch to complete dinner.
Read more …

De grote schepkuip

Verhuur van het materiaal op de werkplaats

Nederlands: Een van de diensten van c-paper is het kunnen huren van het materiaal in de werkplaats van c-paper. Heeft u thuis niet voldoende ruimte of wilt u geen dure aanschaf van spullen om zelf papier te kunnen scheppen? Dit is een uitgelezen kans. Er bestaan zelf strippenkaarten waardoor u meerdere keren kunt komen.
Lees meer…

Rental of equipment at the workshop

English: One of the services of c-paper is the ability to rent the material in the workshop of c-paper. Do you not have enough space at home or do you not want an expensive purchase of things to be able to create your own paper? This is an excellent opportunity. There are self-stripping cards that allow you to come multiple times.
Read more …

Verhuur van de leskist:

Nederlands: Scholen en/of instellingen in de omgeving van Eerbeek kunnen gebruik maken van een zogenaamde leskist papier scheppen. Deze kist zit vol met materiaal om zelf papier te kunnen scheppen met klas of cliënten.
Lees meer…

Rental of the chest:

English: Schools and/or institutions in the vicinity of Eerbeek can make use of a so-called teaching box to create paper. This box is full of material to be able to create paper yourself with class or clients.
Read more …

Schepramen laten maken

Nederlands: Speciale wensen voor het nieuwe schepraam? Een van de diensten van c-paper is het op maat laten maken van een speciaal schepraam. De timmerman van c-paper heeft zeer veel ervaring met het vervaardigen van schepramen. In samenwerking met de papierscheppers van c-paper worden de ultieme schepramen gemaakt.
Lees meer…

Making mould and deckle

English: Special wishes for the new frame? One of the services of c-paper is the customization of a special frame. The c-paper carpenter has a great deal of experience in the manufacture of scoop windows. The ultimate scoop windows are made in collaboration with the paper creators of c-paper.
Read more …

Watermerken laten maken:

Nederlands: Er zijn ook enkele mogelijkheden om eigen watermerken te laten maken. Dit kan een ouderwets draad watermerk zijn of een watermerk gemaakt met behulp van een 3D printer. U kunt deze ook bestellen in combinatie met een op maat gemaakt schepraam.
Lees meer…

Create watermarks:

English: There are also some possibilities to have your own watermarks made. This can be an old-fashioned thread watermark or a watermark created using a 3D printer. You can also order these in combination with a custom made frame.
Read more …