Nederlands:

Open werkplaats van c-paper

Medewerkers van C-paper hebben een ruimte nodig voor het maken van ambachtelijk papier. Dit doen ze op de open werkplaats van c-paper. Door vele wisselingen van ruimte in de afgelopen tijd, heeft het nooit echt tot een vaste plek te komen. Daar komt nu een einde aan. Per maart/april 2019 gaan we verhuizen voor een periode tot in ieder geval 2020 met de mogelijkheid tot verlenging.

De huidige open werkplaats is nu bij papierschepperij het oude klooster, stationstraat 5a te Eerbeek.

English:

Open workplace of c-paper

Employees of C-paper need a space for making traditional paper. They do this at the open workplace of c-paper. Due to many changes of space in recent times, it never really has to come to a permanent place. That is coming to an end. From March/April 2019 we will move for a period until at least 2020 with the possibility of extension.

The current open workshop is now the old monastery at Papieschepperij, stationstraat 5a in Eerbeek.

Papierschepperij het oude klooster:

In Eerbeek is sinds 20 mei 2017 papierschepperij het oude klooster geopend. Elke zaterdag van 10:00 t/m 17:00 uur kunt u hier terecht voor gedegen advies, bestellingen en verkoop van bijzondere papiersoorten en materialen om zelf papier te kunnen scheppen.

Papi Creperies the old monastery:

In Eerbeek, since May 20, 2017 papieschepperij the old monastery has been opened. Every Saturday from 10:00 to 17:00 you can go here for thorough advice, orders and sales of special papers and materials to create your own paper.

Adres: Stationstraat 5a
Postcode & plaats: 6961 DX Eerbeek
Website: http://www.het-oude-klooster.nl
E-mail: info@het-oude-klooster.nl

De collectie kleine schepramen

Als je ambachtelijk papier maakt heb je zogenaamde schepramen nodig. Omdat bij C-paper heel veel ambachtelijk gemaakt wordt, wat ook voor de schepramen geldt. De timmerman van c-paper vervaardigt op zeer deskundige wijze schepramen van mahonie Sipo hout. Deze schepramen voor eigen gebruik worden uitgetest door ze zelf te gebruiken bij de productie van handgeschept papier. Door ervaringen zullen de schepramen steeds beter worden aangepast.

The collection of small scoop windows

If you make craft paper, you need so-called scoop windows. Because C-paper makes a lot of craftsmanship, which also applies to the shovel windows. The c-paper carpenter manufactures scoops of Mahogany Sipo wood in a very professional manner. These scoop windows for personal use are tested by using them in the production of handmade paper. Through experience, the scoop windows will be adjusted better and better.

De grote schepkuip en koetstafel:

Om grotere vellen papier te kunnen maken heb je een grote schepkuip nodig. Momenteel kunnen er vellen met een maximaal formaat van 70 cm x 50 cm geschept worden. De kuip kan grotere formaten aan maar de schepramen zijn niet groter. Naast de schepkuip staat de tafel om te kunnen koetsen (het afleggen) van het handgeschepte papier.

The large scoop and table:

To make larger sheets of paper you need a large scooper. Currently, sheets with a maximum size of 70 cm x 50 cm can be scooped. The cockpit can handle larger sizes but the scoop windows are not larger. In addition to the scoop pit, the table is used to be able to coach (hand over) the hand-scooped paper.

De Hollander ook wel maalbak:

Om handgeschept papier te maken heb je apparatuur nodig die voor jouw de papierpulp kan maken. De Hollander (ook wel maalbak genoemd) bewerkt de verschillende vezels door er zogenaamde fibrillen aan te maken. Deze fibrillen zorgen voor meer stevigheid in de handgeschepte vellen papier dan onbewerkte vezels.

The Hollander also refillable:

To make handmade paper, you need equipment that can make the paper pulp for you. The Dutchman (also known as the grinder) processes the different fibers by creating so-called fibrils. These fibrils provide more firmness in the hand-scooped sheets of paper than unprocessed fibers.