medewerkers van c-paper:

Nederlands: Het team bestaat uit 4 vrijwilligers die een grote passie hebben voor papier maken. Er is veel kennis op het gebied van ambachtelijk papier maken en veel creativiteit aanwezig. De kennis van de medewerkers wordt steeds weer uitgebreid door allerlei samenwerkingsverbanden met andere papiermakers, het volgen van workshops, bij de papierfabrieken in de buurt of via studie tijdens projecten.

c-paper employees:

English: The team consists of 4 volunteers who have a great passion for paper making. For example, there is a great deal of knowledge in the field of traditional paper making and creativity. The knowledge of the employees is constantly being expanded through all kinds of collaborations with other paper makers, following workshops, at paper mills in the neighborhood or through study during projects.

De eigenaren:
Piet Zegers

Piet Zegers:

Nederlands: Piet Zegers is mede-eigenaar en adviseur. Hij is een bekende in de wereld van papier en papierkunst. Door zijn zeer ruime ervaring in het papier (meer dan 20 jaar ervaring in het papier maken bij zowel papierfabriek als een oude papiermolen) adviseert hij over de bedrijfsvoering en over het papier maken. Dit doet hij allemaal op vrijwillige basis.

English: Piet Zegers is co-owner and advisor. He is a known in the world of paper and paper art. Due to his extensive experience in the paper (more than 20 years of experience in paper making at paper mills as well as an old paper mill) he advises on the management and paper making. He does this on a voluntary basis.

ewald-met-lucian-watermerk-600x600

Ewald Weijers:

Nederlands: Ewald Weijers is mede-eigenaar en papierschepper bij c-paper. Hij regelt de operationele bedrijfsvoering, de marketing en websites en onderhoud de contacten met klanten, leveranciers en andere geïnteresseerden. Verder heeft hij zeer ruime ervaring in het geven van demonstraties van papierscheppen en het verzorgen van workshops. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis.

English: Ewald Weijers is co-owner and paper maker for c-paper. He regulates operational management, marketing and websites and maintains contacts with customers, suppliers and other interested parties. He also has extensive experience in giving demonstrations of paper making and organizing workshops. This all happens on a voluntary basis.

De vrijwilligers:

Jitske Zeisseink:

Nederlands: Jitske Zeisseink is een vrijwilligers die, door haar ervaring in diverse administratieve- en verkoop functies, de complete administratie verzorgt van financieel naar logistiek. Daarnaast regelt ze ook het logistieke gedeelte en planning en heeft ze vaak contacten met de klant. Hiermee is ze de administratieve duizendpoot.

English: Jitske Zeisseink is a volunteer who, through her experience in various administrative and sales functions, provides the complete administration from financial to logistics. She also arranges the logistics part and planning and often has contacts with the customer. This makes her the administrative centipede.

yvonne-met-handgeschept-papier-600x511

Yvonne Huiskamp:

Nederlands: Yvonne Huiskamp maakt zich de papierkunst eigen door veel te experimenteren met papier. Door haar passie voor papier maakt ze mooie kunstwerken van en met papier. Een dag in de week geeft Yvonne een workshop bij een instelling in Apeldoorn met mensen die een beperking hebben. Yvonne is degene die alle workshops met papier voor C-paper verzorgt.

English: Yvonne Huiskamp acquires the paper art by experimenting a lot with paper. Because of her passion for paper she makes beautiful works of art from and with paper. One day a week Yvonne gives a workshop at an institution in Apeldoorn with people who have a disability. Yvonne is the one who provides all workshops with paper for C-paper.