Het bedrijf c-paper

Nederlands: Papier ambacht en kunst centrum genaamd C-paper is een bedrijf wat ondersteuning verleent bij het papierscheppen, dat handgeschept papier maakt en verkoopt en actief is met papierkunst. Welk papier? Hoe dan? Waar dan? is het te koop? Waar kan ik terecht voor mijn project met papier? Hier vindt u de antwoorden.

Doelstelling C-paper:

Het bedrijf is gestart op 1 februari 2015 met als doel het promoten van het ambacht papierscheppen en het ambachtelijk papier maken. Dit ambacht dreigt te verdwijnen evenals de papierkunst.

Paper craft and art center

English: Paper craft and art center called C-paper is a company that provides support with paper making, which makes and sells handmade paper and is active with paper art. Which paper? How? Where? is it for sale? Where can I go for my project with paper? Here you will find the answers.

Objective C-paper:

The company started on 1 February 2015 with the aim of promoting craft paper making and making craft paper. This craft threatens to disappear, as does paper art.

Algemene gegevens:

KNAB bank rekeningnummer: NL53 KNAB 0722 1714 20 Ten name van C-paper.
KVK Nummer: 62638610 Ingeschreven te Apeldoorn.
BTW nummer: NL854898177B01.

Rechtsvorm:

Er is sprake van een onderneming met 2 eigenaren. Daarom is C-paper een V.O.F. (Vennootschap onder firma) waar voorlopig iedereen binnen de onderneming op vrijwillige basis werkt.

Postadres is:

Adres:: Horstweg 12
Postcode:: 7371 BP
Plaats:: Loenen (gemeente Apeldoorn)
Telefoonnummer: +31 6 30899803

Open werkplaats:

Bezoek adres: (Zaterdags geopend van 10:00 t/m 17:00 uur)
Andere dagen zijn op afspraak of als er iemand aanwezig is.

Papierschepperij Het oude Klooster
Adres: Stationstraat 5a
Postcode: 6961 DX
Plaats: Eerbeek
telefoonnummer: +31 6 3089 9803 (Jitske Zeisseink)
Telefoonnummer: +31 6 1400 4762 (Ewald Weijers)

Papier van derde.

Nederlands: Er zijn diverse bedrijven die mooi en eerlijk papier verkopen. Zo is er ook een verzameling Olino papier in het assortiment opgenomen voor de verkoop. Er worden nog wel meer papiersoorten van derde partijen verwacht.

Third-party paper

English: There are several companies that sell beautiful and honest paper. A collection of Olino paper has also been included in the assortment for sale. More paper types from third parties are expected.

Handgeschept papier van C-paper:

Nederlands: Diverse soorten handgeschepte kaarten met servetten, handgeschepte labels, handgeschept Eerbeeks papier van verschillende formaten en diktes en diverse papierkunst. Het handgeschept papier is te bestellen via het mail adres secretariaat@c-paper.nl of door een bezoek te brengen aan papierschepperij het oude klooster te Eerbeek.

Materialen om zelf papier te kunnen scheppen:

Starters paketten papierscheppen, zelf gemaakte schepramen van Mahonie Sipo hout en diverse soorten papierpulp, is te bestellen via het mail adres secretariaat@c-paper.nl of door een bezoek te brengen aan papierschepperij het oude klooster te Eerbeek.

Handmade paper from C-paper:

English: Various types of handmade cards with napkins, handmade labels, hand-made Eerbeeks paper of various sizes and thicknesses and various paper art. The handmade paper can be ordered via the mail address secretariaat@c-paper.nl or by visiting the papermaker’s old monastery in Eerbeek.

Materials to be able to create paper yourself:

Starters packages paper scoops, self-made scoops of Mahogany Sipo wood and various types of paper pulp, can be ordered via the mail address secretariaat@c-paper.nl or by visiting papie creperies the old monastery in Eerbeek.

Diensten:

Nederlands: Workshops werken met papierpulp, demonstraties papierscheppen, verhuur van materiaal (aanwezig op open werkplaats), verhuur van leskist voor scholen uit de regio, speciaal handgeschept papier, het ondersteuning bij diverse projecten of instellingen, is aan te vragen via het mail adres secretariaat@c-paper.nl of door een bezoek te brengen aan papierschepperij het oude klooster te Eerbeek.

Services:

English: Workshops work with paper pulp, demonstrations paper making, rental of material (present at open workshop), rental of a coffin for schools in the region, specially hand-made paper, support for various projects or institutions, can be requested via the mail address secretariaat@c-paper.nl or by visiting papie creperies the old monastery in Eerbeek.