de historie van c-paper

Nederlands: Toen de Chinees Cai Lun (spreekt uit Tsaj Lun) in 105 na christus opdracht kreeg om een communicatie middel te maken, wist hij nog niet dat het papier wat hij maakte een wereldhit zou worden. Wat hij ook niet kon weten is dat op 1 februari 2015 het bedrijf C-paper van start ging om zijn werk te kunnen voortzetten. Het ambachtelijk papier maken leek even te verdwijnen maar komt nu langzamerhand weer in allerlei vormen terug.

the history of c-paper

English: When the Chinese Cai Lun (from Tsaj Lun) was instructed in 105 after Christ to make a communication tool, he did not know that the paper he was making would become a world hit. What he also could not know is that on 1 February 2015 the company C-paper started to continue its work. The traditional paper making seemed to disappear for a while but now slowly returns to all sorts of forms.

Het jaar 2015:

Nederlands: In het eerste jaar (2015) werden er een paar workshops gegeven en vooral evenementen voorzien van een demonstratie papierscheppen. Het papier scheppen werd toen nog gedaan vanuit huis. Een mooie houten schepkuip was de eerste schepkuip. De timmerman van C-paper maakte zijn eerste schepramen voor c-paper. Eind 2015 kwam c-paper in gesprek met de eigenaars van restaurant Zilven die een ruimte hadden in de voormalige bloemkassen van Blom te Loenen.

In the first year (2015), a few workshops were given and especially events with a demonstration of paper making. The paper creation was then still done from home. A beautiful wooden scoop was the first scoop. The C-paper carpenter made his first shovel frames for c-paper. At the end of 2015 c-paper came into discussion with the owners of restaurant Zilven who had a space in the former flower greenhouses of Blom in Loenen.

Het jaar 2016:

Nederlands: De opbouw van c-paper kon beginnen. In het jaar 2016 kwamen de eerste opdrachten binnen en namen de demonstraties papierscheppen op evenementen toe. Zo werd ook de eerste papiermarkt te Eerbeek georganiseerd waar medewerkers van c-paper een demonstratie papierscheppen verzorgde. Dit was de start van de plannen om de werkplaats in Eerbeek te vestigen door de vraag om van Eerbeek een papierdorp te kunnen maken. Eind 2016 kwam er einde aan de locatie in de voormalige kassen van Blom en de boel werd tijdelijk verhuist naar de schuur van een woning die in de verkoop stond. Na eer paar maanden daar te hebben gezeten kwam er weer ruimte vrij in de voormalige kassen van Blom en hebben daar nog een paar maande gebruik van gemaakt.

English: The construction of c-paper could start. In the year 2016, the first assignments came in and the demonstrations took paper creations at events. The first paper market in Eerbeek was also organized where c-paper employees provided a demonstration of paper making. This was the start of the plans to establish the workshop in Eerbeek through the request to make van Eerbeek a paper village. At the end of 2016, the location in the former greenhouses of Blom came to an end and the lot was temporarily moved to the shed of a house that was being sold. After spending a few months there, space was again released in the former greenhouses of Blom and they used it for a few months.

Het jaar 2017:

Nederlands: Op 20 mei 2017 was de volgende verhuizing gereed en konden medewerkers van C-paper papierschepperij het oude klooster stationstraat 5a te Eerbeek openen. De wederopbouw kon beginnen. In dat seizoen konden de eerste toeristen kennis maken met de papierschepperij. De opdrachten, demonstraties papier scheppen op evenementen en de workshops begonnen langzaam te groeien. Evenals de eerste samenwerking met bedrijven/instellingen in Eerbeek.

English: On 20 May 2017 the next move was completed and employees of C-paper paper maker could open the old monastery stationstraat 5a in Eerbeek. The reconstruction could begin. In that season, the first tourists were introduced to the paper maker. The assignments, paper demonstrations on events and the workshops started to grow slowly. Just like the first collaboration with companies / institutions in Eerbeek.

Het jaar 2018:

Nederlands: Begin 2018 was er de eerste verbouwing al en werden de ruimtes anders ingericht i.v.m. capaciteitsproblemen. De Hollander (ook wel maalbak genoemd) krijgt een andere motor en deze is tot de dag van vandaag lustig papierpulp aan het draaien. C-paper bestaat ( 1 februari 2018) 3 jaar en dat wordt gemerkt. De opdrachten, projecten, workshops en demonstraties papierscheppen op evenementen nemen steeds meer tijd in beslag. Er ontstaat steeds meer aandacht voor de (papier)kunst en de historie. Leuke projecten volgde.

English: At the beginning of 2018, the first renovation was already in place and the rooms were arranged differently. capacity problems. The Dutchman (also called refillable) gets another engine and this is to this day pulpy paper pulp running. C-paper exists (1 February 2018) 3 years and that is marked. The assignments, projects, workshops and demonstrations paper-making at events take more and more time. More and more attention is being paid to (paper) art and history. Nice projects followed.