C-paper bezoeken

Nederlands: Sinds 20 mei 2017 fabriceren medewerkers van c-paper ambacht en kunst centrum ambachtelijk papier in alle soorten, maten en diktes. Ze bieden ondersteuning bij projecten en helpen instellingen bij het opzetten van een papierafdeling. Er worden ook workshops verzorgt en individuen geholpen bij het zelf papier scheppen. Dit gebeurt allemaal vanaf papierschepperij het oude klooster te Eerbeek. Hier kunt u medewerkers van c-paper bezoeken.

Visit C-paper

English: Since May 20, 2017 employees of c-paper craft and art center fabricate craft paper in all shapes, sizes and thicknesses. They provide support for projects and help institutions set up a paper department. Workshops are also provided and individuals are helped to create paper themselves. This all happens from paper maker’s old monastery in Eerbeek. Here you can visit employees of c-paper.

Reguliere openingstijden:

Nederlands: C-paper bezoeken kan het gehele jaar door elke zaterdag (indien er geen evenementen zijn) van 10:00 uur t/m 17:00 uur bij:
Papierschepperij het oude klooster
Stationstraat 5a
6961 DX te Eerbeek

English: C-paper visits can be held every Saturday (if there are no events) from 10:00 am to 5:00 pm at:
Papercraft the old monastery
Stationstraat 5a
6961 DX in Eerbeek

Buiten reguliere openingstijden:

Nederlands: Buiten de zaterdagen om kan er ook een bezoek gebracht worden maar dan op afspraak. U stuurt een e-mail naar secretariaat@c-paper.nl of neemt telefonisch contact op met Jitske Zeisseink (telefoonnummer: +31 6 30899803
Het bezoek kan bij papierschepperij het oude klooster plaatsvinden of op een andere locatie (voor een andere locatie met een afstand van meer dan 20 kilometer vanaf de papierschepperij, worden er reiskosten van € 0,19 per kilometer in rekening gebracht.)

English: Outside the Saturdays a visit can also be made but by appointment. You send an e-mail to secretariaat@c-paper.nl or contact Jitske Zeisseink by phone (telephone number: +31 6 30899803
The visit can take place in paper making in the old monastery or in a different location (for a different location with a distance of more than 20 kilometers from the paper maker, travel costs of € 0.19 per kilometer will be charged.)

Op evenementen:

Nederlands: Het kan natuurlijk zijn dat medewerkers van C-paper ergens een demonstratie papierscheppen aan het geven zijn. U kunt de medewerkers gewoon opzoeken tijdens dat evenement (indien het geen besloten evenement is). Zo kunnen vragen gesteld worden en eventueel bestellingen overhandigt worden.

At events:

English: Of course it is possible that C-paper employees are giving a demonstration paperwork somewhere. You can simply look up the employees during that event (if it is not a closed event). This way questions can be asked and any orders can be handed over.