demonstratie papier scheppen

Enkele vrijwilligers van C-paper geven graag een demonstratie papier scheppen op uw evenement. In verband met het behalen van onze doelstelling om van Eerbeek het papierdorp van Nederland te maken, hebben evenementen in Eerbeek voorrang. Jaarlijks zijn er een aantal vaste evenementen waarop een papierschepper van C-paper te vinden is. Deze vaste evenementen zijn de Veluwse avondmarkt te Beekbergen, de smaak van Eerbeek, de zomermarkt te Eerbeek, Molenfestijn, wandelvierdaagse te Eerbeek, Korn und Hansemarkt te Haselunne (Duitsland) en Viva La France te Hummelo. Door de grote hoeveelheid evenementen is er nog beperkt plaats voor nieuwe evenementen.

create paper demonstration

Some volunteers from C-paper are happy to give you a demonstration paper at your event. In connection with achieving our goal of making Eerbeek the paper village of the Netherlands, events in Eerbeek have priority. Every year there are a number of permanent events on which a paper-maker from C-paper can be found. These fixed events are the Veluwe night market in Beekbergen, the taste of Eerbeek, the summer market in Eerbeek, Molenfestijn, walking four days in Eerbeek, Korn und Hansemarkt in Haselunne (Germany) and Viva La France in Hummelo. Due to the large number of events, there is still limited space for new events.

Een zeer ervaren papierschepper komt dan naar uw evenement en demonstreert hoe ze vroeger papier schepten. Dit meestal in kledij en aangepast aan de sfeer van uw evenement. De papierschepper neemt zelf alle benodigdheden mee. Er moet wel 2 vierkante meter ruimte naast de kraam beschikbaar zijn voor de schepkuip. Deze komt wat lager te staan zodat kinderen ook kunnen zien wat er gebeurt. Daarnaast wordt er 1 meter van de kraam gebruikt om het geschepte papier af te leggen. De rest wordt opgevuld met informatie, papierkunst en informatie.

A very experienced paper maker then comes to your event and demonstrates how they used to make paper. This usually in clothing and adapted to the atmosphere of your event. The paper creator takes all the necessary items. There must be 2 square meters of space next to the stall for the scoop. This is slightly lower so that children can see what happens. In addition, 1 meter of the stall is used to cover the scraped paper. The rest is filled with information, paper art and information.

demonstratie papier scheppen

De demonstratie papier scheppen houdt in dat er tijdens de duur van het evenement een zeer ervaren papierschepper laat zien hoe ze vroeger papier schepte. Er is meestal ook de nodige informatie mee met voorbeelden. De resterende deel van de kraam wordt opgevuld met voorbeelden van papierkunst en handgeschept papier. De papierschepper is ook voor meerdere dagen in te huren en geld voor de tijdsduur van het evenement die dag.

create paper demonstration

Creating the demonstration paper means that during the duration of the event, a very experienced paper maker shows how she used to make paper. There is usually also the necessary information with examples. The remaining part of the booth is filled up with examples of paper art and handmade paper. The paper maker can also be hired for several days and money for the duration of the event that day.

De prijs: € 140,00 voor max. 8 uur.
Prijs is inclusief 21% btw en reiskosten.

demonstration paper making

Creating the demonstration paper means that during the duration of the event, a very experienced paper maker shows how she used to make paper. There is usually also the necessary information with examples. The remaining part of the booth is filled up with examples of paper art and handmade paper. The paper maker can also be hired for several days and money for the duration of the event that day.

The price: € 140,00 for max. 8 hours.

U kunt de papierschepper reserveren door een mail te sturen naar secretariaat@c-paper.nl. Natuurlijk kunt u hiervoor ook met vragen terecht.

You can reserve the paper maker by sending an email to secretariaat@c-paper.nl . Of course you can also ask questions.