ambachtelijke papiermakers

Er zijn nog enkele ambachtelijke papiermakers die op ambachtelijk wijze papier of papierkunst maken. Deze ambachtelijke papiermakers zijn gevestigd in zowel Nederland als het buitenland. Vrijwilligers van C-paper hebben met enkele van hun contact en werken nauw samen. Zo zijn grote speciale projecten met papier te realiseren en vind er kennis overdracht plaats. Van allerlei natuurlijke vezels zoals bomen, struiken, planten of onkruid is papier te maken dus er valt nog heel wat uit zoeken.

craft paper makers

There are still a few craft paper makers who make paper or paper art in a traditional way. These craft paper makers are based in both the Netherlands and abroad. C-paper volunteers work closely together with some of their contact and work. Large special projects with paper can be realized and knowledge transfer takes place. Paper can be made from all kinds of natural fibers such as trees, shrubs, plants or weeds, so there is still a lot to be done.

De ambachtelijke papiermakers zijn onderverdeeld in de huidige papiermakers en de historische papiermakers. De huidige papiermakers zijn momenteel nog actief in het ambachtelijk papier maken en de historische papiermakers zijn er niet meer maar hebben wel een hele belangrijke bijdrage geleverd in de historie van het ambachtelijk papier maken.

The traditional paper makers are divided into the current paper makers and the historical paper makers. The current paper makers are currently still active in traditional paper making and the historical paper makers are no longer there but have made a very important contribution in the history of traditional paper making.

The traditional paper makers:


Marieke de Hoop (Rotterdam)

Marieke is al vele jaren actief in het ambachtelijk papier maken. Momenteel maakt ze papier van reststromen onder het mom van afval is grondstof.

Haar website: https://www.papiermakerijdehoop.nl/

Leo Hoegen (Utrecht)

Leo Hoegen is eigenaar van de papierderij te Utrecht. Hij heeft een papierschepperij, drukkerij en boekbinderij aan huis. Geeft af en toe nog enkele demonstraties papierscheppen.
Zijn website: https://www.papierderij.nl/

Martin Cuppens

Martin is zijn hele leven al druk met het papier en weet heel veel over zeven en watermerken. Hij maakt en verkoopt ook zelf gemaakte schepramen en heeft een hele verzameling papier met zeer mooie en oude watermerken.
Martin heeft geen eigen website.

Mark de Weijer

Mark is een zeer gedreven persoon en brengt ontwerp, papierkunst en ambachtelijk papier maken bij elkaar. Zijn lange vellen van meer dan 2 meter lang zijn het aanzien waard.
Zijn website: http://www.markdeweijer.nl/