ambachtelijk papier maken

Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en ambachtelijk papier maken weer onder de aandacht te krijgen. Momenteel is er nog een zeer klein groepje ambachtelijke papiermakers te vinden in Nederland die ook met elkaar samenwerken voor kennis verbreding en het kunnen uitvoeren van grote opdrachten.

craft paper making

Since 1 February 2015, four volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art center). Their goal is to get craftsmanship of paper making and craft paper making attention again. Currently there is still a very small group of artisan paper makers in the Netherlands who also work together for knowledge broadening and being able to carry out large assignments.

Sinds 20 mei 2017 heeft C-paper zijn werkplaats in Eerbeek onder de naam papierschepperij het oude klooster. Hier wordt met veel passie op ambachtelijke wijze papier gemaakt tijdens de workshops, opdrachten en projecten. Eerbeek is het papierdorp van Nederland en dus een zeer geschikt plaats om van daar uit het ambachtelijk papier maken weer onder de aandacht te krijgen.

Since May 20, 2017 C-paper has its workshop in Eerbeek under the name paper making the old monastery . Here, paper is produced with great passion in the traditional way during the workshops, assignments and projects. Eerbeek is the paper village of the Netherlands and therefore a very suitable place to get attention from the traditional paper making.

Om ambachtelijk papier te maken, wordt de papierpulp zelf gemaakt om hiervan vervolgens weer papier van te kunnen maken. Ambachtelijk handgeschept papier wordt vaak naar de wens van de opdrachtgever gemaakt, heeft geen looprichting (ideaal voor boekbinders) en is nooit hetzelfde.

To make traditional paper, the paper pulp itself is made to be able to make paper from it again. Hand-made handmade paper is often made according to the client’s wishes, has no running direction (ideal for bookbinders) and is never the same.