ambachtelijk gemaakt papier

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen. Momenteel is er nog een zeer klein groepje ambachtelijke papiermakers te vinden in Nederland die ook met elkaar samenwerken voor kennis verbreding en het kunnen uitvoeren van grote opdrachten.

Sinds 20 mei 2017 heeft C-paper zijn werkplaats in Eerbeek onder de naam papierschepperij het oude klooster. Hier wordt met veel passie ambachtelijk gemaakt papier voor met name kunstenaars vervaardigt en ingekocht. Denk hierbij aan handgeschept aquarelpapier, ets papier, kalligrafeer papier, tekenpapier of ander ambachtelijk gemaakt papier.

craft paper making

English: Since 1 February 2015, four volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art center). Their goal is to get craftsmanship of paper making and craft paper making attention again. Currently there is still a very small group of artisan paper makers in the Netherlands who also work together for knowledge broadening and being able to carry out large assignments.

Since May 20, 2017 C-paper has its workshop in Eerbeek under the name papieschepperij the old monastery . Here, with much passion, paper is made in a traditional way for artists such as hand-made watercolor paper, etching paper, calligraphy paper and drawing paper.

Handgeschept aquarel papier:

Nederlands: Het handgeschepte aquarel papier is te verkrijgen in verschillende maten en bestaat meestal uit katoen vezels eventueel vermengt houtvezels. Het grams-gewicht van het papier is 300 grams en meer. Het papier wordt “verlijmd” met een natsterkte en oppervlakte verlijming. Het papier bestaat uit 100% uit natuurlijke vezels en daarmee dus verouderingsbestendig.
Lees meer…

Hand made watercolor paper:

English: The handmade watercolor paper is available in various sizes and usually consists of cotton fibers, possibly mixing wood fibers. The gram-weight of the paper is 300 grams and more. The paper is “glued” with a wet strength and surface bonding. The paper consists of 100% natural fibers and therefore is aging-resistant.
Read more…

Handgeschept ets papier:

Nederlands: Het handgeschepte ets papier is te verkrijgen in verschillende maten en bestaat meestal uit katoen vezels eventueel vermengt houtvezels. Het grams-gewicht van het papier is 300 grams en meer. Het papier wordt “verlijmd” met een natsterkte en eventueel oppervlakte verlijming als erom gevraagd wordt. Het papier bestaat uit 100% uit natuurlijke vezels en daarmee dus verouderingsbestendig.
Lees meer…

Handmade etching paper:

English: The handmade etching paper is available in different sizes and usually consists of cotton fibers, possibly mixing wood fibers. The gram-weight of the paper is 300 grams and more. The paper is “glued” with a wet strength and possibly surface bonding if requested. The paper consists of 100% natural fibers and therefore aging resistant.
Read more …

Handgeschept Kalligrafie papier:

Nederlands: Het handgeschepte kalligrafie papier is te verkrijgen tot en met A3 formaat en bestaat meestal uit linnen vezels. Het grams-gewicht van het papier is kleiner dan 300 grams. Het papier wordt “verlijmd” met een natsterkte en oppervlakte verlijming voor het tegengaan van uitvloeiende inkt. Het papier bestaat uit 100% uit natuurlijke vezels en daarmee dus verouderingsbestendig.
Lees meer…

Handmade Calligraphy paper:

English: The handmade calligraphy paper is available up to A3 size and usually consists of linen fibers. The gram-weight of the paper is less than 300 grams. The paper is “glued” with a wet strength and surface bonding to prevent ink flowing out. The paper consists of 100% natural fibers and therefore aging resistant.
Read more…

4-spe-0001 lichtbruin gekleurd handgeschept papier A3.

Handgeschept teken papier

Nederlands: Het handgeschepte teken papier is te verkrijgen tot A3 formaat en bestaat meestal uit linnen vezels. Het grams-gewicht van het papier is kleiner dan 300 grams. Het papier wordt “verlijmd” met een natsterkte en oppervlakte verlijming op aanvraag om zo de vernis laag te kunnen aanbrengen. Het papier bestaat uit 100% uit natuurlijke vezels en daarmee dus verouderingsbestendig.
Lees meer…

Hand-made drawing paper

English: The handmade paper is available up to A3 size and usually consists of linen fibers. The gram-weight of the paper is less than 300 grams. The paper is “glued” with a wet strength and surface bonding on request so that the varnish can be applied. The paper consists of 100% natural fibers and therefore aging resistant.
Read more…

Handgeschept papier met preeg:

Nederlands: Het handgeschepte papier met preeg is te verkrijgen in verschillende grote maten tot 70x50cm en bestaat meestal uit katoen vezels eventueel vermengt houtvezels. Het grams-gewicht van het papier is meer dan 300 grams. Het papier wordt “verlijmd” met een natsterkte en oppervlakte verlijming. Het papier bestaat uit 100% uit natuurlijke vezels en daarmee dus verouderingsbestendig.
Lees meer…

Handmade paper with embossing:

English: The handmade paper with emboss is available in various sizes up to 70x50cm and usually consists of cotton fibers, if necessary, mixes wood fibers. The gram-weight of the paper is more than 300 grams. The paper is “glued” with a wet strength and surface bonding. The paper consists of 100% natural fibers and therefore aging resistant.
Read more…

Handgeschept papier met watermerk:

Nederlands: Het handgeschepte papier met watermerk is te verkrijgen in verschillende maten en bestaat meestal uit een mix van vezels. Het grams-gewicht van het papier is minder dan 300 grams. Het papier wordt “verlijmd” met een natsterkte en oppervlakte verlijming op aanvraag. Het papier bestaat uit 100% uit natuurlijke vezels en daarmee dus verouderingsbestendig.
Lees meer…

Handmade paper with watermark:

English: The handmade paper with watermark is available in different sizes and usually consists of a mix of fibers. The gram-weight of the paper is less than 300 grams. The paper is “glued” with a wet strength and surface bonding on request. The paper consists of 100% natural fibers and therefore aging resistant.
Read more …

Handgeschept papier met toevoeging:

Nederlands: Het handgeschepte papier met toevoeging is te verkrijgen in verschillende maten tot A3 en bestaat meestal uit een mix van vezels. Het grams-gewicht van het papier is rond de 300 grams. Het papier wordt “verlijmd” met een natsterkte en oppervlakte verlijming op verzoek. Het papier bestaat uit 100% uit natuurlijke vezels en daarmee dus verouderingsbestendig.
Lees meer…

Handmade paper with addition:

English: The handmade paper with addition is available in different sizes up to A3 and usually consists of a mix of fibers. The gram-weight of the paper is around 300 grams. The paper is “glued” with a wet strength and surface bonding on request. The paper consists of 100% natural fibers and therefore aging resistant.
Read more…

Dingen gemaakt van ambachtelijk papier:

Nederlands: Dingen gemaakt van ambachtelijk papier is te verkrijgen in verschillende vormen en dingen en bestaat meestal uit een mix van vezels. Het voorwerp wordt afgewerkt geleverd. Het papier bestaat uit 100% uit natuurlijke vezels en daarmee dus verouderingsbestendig.
Lees meer…

Things made from traditional paper:

English: Things made especially from traditional paper are available in different shapes and things and usually consist of a mix of fibers. The object is delivered finished. The paper consists of 100% natural fibers and therefore aging resistant.
Read more…

Kaarten van handgeschept papier te koop:

Nederlands: Handgeschepte kaarten zijn voorzien van een preeg, toplaag van een servetje of is bedrukt. De kaarten zijn verpakt in een plastic zakje compleet met enveloppe. De samenstelling van de papier pulp varieert van lompen van de schoolmeester tot 100% linnen.
Lees meer…

Hand-made cards with envelope:

English: Hand-scraped cards are provided with a embossing, top layer of a napkin or printed. The cards are packed in a plastic bag complete with envelope. The composition of the paper pulp ranges from rags from the schoolmaster to 100% linen.
Read more…

Handgeschepte labels:

Nederlands: Handgeschepte labels zijn verkrijgbaar in diverse maten en vormen. De labels worden voorzien van een zogenaamde eyelet (metaal ringetje). De samenstelling van de papierpulp is wisselend van lompen van de schoolmeester tot 100% linnen. Het papier bestaat uit 100% uit natuurlijke vezels en daarmee dus verouderingsbestendig.
Lees meer…

Hand-made labels:

English: Hand-made labels are available in various sizes and shapes. The labels are provided with a so-called eyelet (metal ring). The composition of the paper pulp varies from rags from the schoolmaster to 100% linen. The paper consists of 100% natural fibers and therefore aging resistant.
Read more…

Ambachtelijk Olino papier:

Nederlands: Ambachtelijk Olina papier is fair trade en wordt onder eerlijke omstandigheden geïmporteerd uit Thailand, India, Filipijnen, Japan, Nepal en Cyprus. Het papier is in verschillende formaten te verkrijgen en wordt steeds meer uitgebreid.
Lees meer…

Hand-made Olino paper:

English: Artisanal Olina paper is fair trade and is imported under fair conditions from Thailand, India, Philippines, Japan, Nepal and Cyprus. The paper is available in various formats and is being expanded more and more.
Read more…