Honig papier uit de Zaanstreek

Lars Honig zocht contact met ons over een droom die tot leven moet komen. Hij is een afstammeling van de Honig papiermakers uit de Zaanstreek. Na wat uitzoekwerk en de juiste contacten zijn medewerkers van C-paper aan dit hele mooie avontuur begonnen om honig papier uit de zaanstreek te maken. Een zoektocht naar het zogenaamde Vergé gaas wat ze vroeger gebruikte en kwamen we uit bij Martin Cuppen. Samen met hem is het schepraam inmiddels gereed en wordt het watermerk (een bijenkorf met bijen) half augustus verwacht. Daarna zullen de eerste test vellen geschept en wordt er diverse testen gedaan. Er wordt vanuit gegaan dat het 100% linnen kan worden. Dit was vroeger een papierpulp die weinig gebruikt werd alleen voor de duurdere en exclusievere papiersoorten.

Honig paper from the Zaanstreek
Lars Honig contacted us about a dream that should come to life. He is a descendant of the Honig paper makers from the Zaanstreek. After some research and the right contacts, C-paper employees started this beautiful adventure. A search for the so-called Verge gauze what she used before and we came to Martin Cuppen. Together with him, the shed window is now ready and the watermark (a beehive with bees) is expected in mid-August. After that, the first test sheets will be scooped and various tests will be done. It is assumed that it can become 100% linen. This used to be a paper pulp that was little used only for the more expensive and more exclusive types of paper.

Er wordt gewacht op het schepraam met watermerk. Ondertussen worden de juiste logo’s, riemkappen en verpakking uitgezocht en worden er testen gedaan met het papierscheppen met 100% linnen papierpulp en het malen van deze pulp.

We wait for the watermarked frame. In the meantime, the right logos, beltcaps and packaging are sorted out and tests are done with paper making with 100% linen paper pulp and grinding of this pulp.

Foto’s en meer informatie volgen nog.

Photos and more information will follow.