workshop werken met papierpulp

Yvonne Huiskamp (de contactpersoon voor workshops bij c-paper) heeft een programma opgezet voor enkele workshops die vallen onder het hoofdstuk werken met papierpulp. De workshop werken met papier zijn voornamelijk gebaseerd op het werken met papierpulp. Dit verschilt van het papierscheppen tot maken van boekjes met zelf gemaakt handgeschept papier. Dit kan zowel bij papierschepperij het oude klooster, op evenementen (met name voor de kinderen), bij Landgoed Huis te Eerbeek (deze locatie wordt gebruikt als de groep groter is dan 10 personen) of bij u op locatie.

Workshop work with paper pulp

Yvonne Huiskamp (the contact person for workshops at c-paper) has set up a program for several workshops that fall under the chapter working with paper pulp . The workshop working with paper is mainly based on working with paper pulp. This differs from paper making to making booklets with self made handmade paper. This can be done at papieschepperij the old monastery, at events (especially for the children), at Landgoed Huis te Eerbeek (this location is used if the group is larger than 10 people) or at your location.

De workshop wordt helemaal afgestemd met u. U bepaalt wat u wilt leren op het gebied van papier, met hoeveel personen (alleen mag ook) en wanneer u de workshop werken met papier wil volgen.

The workshop is completely coordinated with you. You decide what you want to learn in the field of paper, with how many people (only is allowed) and when you want to follow the workshop with paper.

Workshop bij papierschepperij het oude klooster

Voor een workshop werken met pulp kunt u (alleen of met meerdere personen tot een maximaal van 8 personen) terecht bij papierschepperij het oude klooster te Eerbeek. U krijgt dan een verzorgde workshop die u zelf heeft afgesproken van Yvonne Huiskamp voor een dagdeel van 4 uur.

De prijs voor de tijdsduur van 4 uur: € 35,00 all in per persoon.
De prijs voor de tijdsduur van 8 uur: € 60,00 all in per persoon.

De groep is groter dan 10 personen

Omdat de ruimte in papierschepperij het oude klooster zeer beperkt is, wordt er bij groepen groter dan 10 personen uitgeweken naar Landgoed Huis te Eerbeek. Hier is veel meer ruimte. Landgoed Huis te Eerbeek is een hotel van de Fletcher keten en bied dus ook nog meer mogelijkheden in de vorm van eten/drinken middels arrangementen.
arrangementen Huis te Eerbeek

The group is larger than 10 people

Because the space in paper making is the old monastery is very limited, groups of more than 10 people are moved to Landgoed Huis in Eerbeek. There is a lot more room here. Landgoed Huis te Eerbeek is a hotel of the Fletcher chain and therefore offers even more possibilities in the form of food / drinks through packages.
Arrangements Huis te Eerbeek

workshop op uw evenement

U organiseert een evenement en wilt daarbij een workshop papierscheppen bij hebben. Dit is voor medewerkers van C-paper geen probleem. Kinderen/volwassenen kunnen dan voor een kleine bijdrage papierscheppen.

De prijs voor de tijdsduur van uw evenement (max 8 uur): € 120,00 all in (€ 15,00 per uur minimaal 4 uur)

workshop at your event

You organize an event and want to have a papercraft workshop. This is no problem for employees of C-paper. Children / adults can then create paper for a small contribution.

The price for the duration of your event (max 8 hours): € 120.00 all in (€ 15.00 per hour at least 4 hours)

Workshop bij u op locatie

Natuurlijk komen we ook op locatie om een workshop werken met papierpulp te geven. Het kan ook zijn dat hieraan een evenement is gekoppeld zoals op de foto (dit was tijdens de Kreadoe).

De prijs: € 15,00 per persoon (minimaal 5 personen) excl. reiskosten.

Workshop at your location

Of course, we also come to work on location to give a workshop with paper pulp. It is also possible that an event is linked to this as in the picture (this was during Kreadoe).

The price: € 15.00 per person (minimum 5 persons) excl. travel expenses.

Contact opnemen om vragen te stellen of om te reserveren.

Stuur een mail naar: secretariaat@c-paper.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Yvonne Huiskamp +31 6 37469957 of Ewald Weijers +31 6 14004762

Contact us to ask questions or to make a reservation.

Send an e-mail to: secretariaat@c-paper.nl
You can also contact Yvonne Huiskamp by telephone +31 6 37469957 or Ewald Weijers +31 6 14004762