Opdracht voor handgeschept papier

Handgeschept papier is meestal maatwerk en wijkt daarmee af van het door medewerkers van C-paper samengestelde basisassortiment. Dit basisassortiment kan niet eeuwig worden uitgebreid met niet papiersoort van vraag en aanbod. C-paper bied de mogelijk om een opdracht voor handgeschept papier te plaatsen met uw maatwerk uitgeschreven in een e-mail die gestuurd wordt naar secretariaat@c-paper.nl.

Assignment for handmade paper

Hand-made paper is usually custom-made and therefore differs from the basic range composed by employees of C-paper. This basic range can not be extended indefinitely with a non-paper type of supply and demand. C-paper offers the possibility to place an assignment for handmade paper with your customized work written out in an e-mail sent to secretariaat@c-paper.nl .

Het maximaal haalbare formaat wat er nu geschept kan worden is 70x30cm. Er is een pers in aanbouw waardoor 70x50cm een mogelijkheid gaat worden. Het kan zijn dat het schepraam van uw afwijkende formaat niet aanwezig is. Er bestaat een mogelijkheid dat deze gemaakt kan worden. U dient wel rekening te houden met een levertijd van 2 weken en als het schepraam gemaakt moet worden zelf 3 weken.

The maximum achievable size that can be created now is 70x30cm. There is a press under construction which makes 70x50cm a possibility. It may be that the frame of your deviating format is not present. There is a possibility that this can be made. You have to take into account a delivery time of 2 weeks and if the frame has to be made itself 3 weeks.boekrol voor de gemeente Brummen.

Binnen het gemeentebestuur nam iemand naar zoveel jaren werken afscheid en daar past een speciaal afscheidscadeau bij. De boekrol is gemaakt van 2 stukken roe (voor de gordijnen op te hangen) en abaca handgeschept papier.

scroll for the municipality of Brummen.

Within the city council someone said goodbye to so many years and a special farewell present fits in with that. The scroll is made of 2 pieces of roe (for the curtains to hang) and abaca handmade paper.

Contact opnemen om vragen te stellen of om te reserveren.

Stuur een mail naar: secretariaat@c-paper.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Ewald Weijers +31 6 14004762

Contact us to ask questions or to make a reservation.

Send an email to: secretariaat@c-paper.nl
You can also contact by telephone Ewald Weijers +31 6 14004762